huisregels

Wij houden het graag gezellig, jij toch ook?

Huisregels gedurende het evenement

Om de orde en veiligheid tijdens alle festiviteiten in de tent te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Ernstige overtredingen worden gemeld aan de politie.
Ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Het bezoek aan ons evenement en deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico.

 1. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden.
 2. Het betreden van de optredens, waar kaartverkoop van toepassing is, is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs
 3. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond.
 4. Zonder geldige legitimatie kan de toegang worden geweigerd.
 5. Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. U kunt hierop gecontroleerd worden.
 6. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.
 7. Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 8. Personen die onder kennelijke invloed van drank, drugs en/of hallucinerende middelen verkeren, zullen geweigerd worden.
 9. Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover personeel en/of andere bezoekers worden niet getolereerd.
 10. Voor uw en onze veiligheid wordt er preventief gefouilleerd. Niet meewerken betekent geen toegang.
 11. Roken in de tent is verboden. Bij overtreding wordt de desbetreffende persoon erop aangesproken en zal
  hem/haar de toegang worden ontzegd. De eventueel hieruit voortvloeiende boetes zullen op de desbetreffende persoon worden verhaald. Roken is uitsluitend toegestaan buiten de tent.
 12. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs op het evenementen terrein is ten strengste verboden.
 13. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
 14. Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiligingsdienst dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.
 15. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan de
  feesten en alle festiviteiten in de tent en het centrum.
 16. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.
 17. Gevonden voorwerpen kun je afgeven aan de bar of bij de muntverkoop.
 18. Tijdens alle festiviteiten zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te Bij het betreden van de feesttent stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciëledoeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 19. Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.